Zajęcia dodatkowe

Staramy się, by dzieci, które powierzyli Państwo naszej opiece rozwijały się wszechstronnie, w przyjaznej atmosferze, by poprzez zabawę mogły budzić zainteresowania, uczyć się i poszerzać horyzonty.
Proponujemy:

język angielski

- dzieci   uczestniczą w zajęciach dostosowanych do wieku i możliwości, uczą się w sposób zbliżony do naturalnej nauki języka; 

zajęcia rytmiczno-taneczne:

-każdy maluch  uczestniczy w zajęciach kształtujących i rozwijających zainteresowania i zdolności muzyczne oraz rozwijających wrażliwość estetyczną i emocjonalną; ;

zajęcia  z gimnastyki korekcyjnej

- dzieci pięcioletnie i sześcioletnie raz w tygodniu uczestniczą w bezpłatnych zajęciach profilaktycznych mających na celu przeciwdziałanie i zapobieganie pogłębianiu się wad postawy oraz kształtowanie prawidłowych nawyków; wszechstronny rozwój naszych dzieci wspiera specjalista prowadzący zajęcia;

zajęcia logopedyczne

- wychowankowie przedszkola w wieku pięciu i sześciu lat  objęci są bezpłatną opieką logopedyczną;

spotkania z kulturą

staramy się zapewniać dzieciom możliwość spotkania z aktorami bądź śpiewakami, których zapraszamy do naszego przedszkola; wspólnie uczestniczymy w koncertach i teatrzykach lub wyjeżdżamy w ciekawe miejsca, by pobawić się i rozwijać w warunkach trochę innych niż codzienne;

balet; karate; piłka nożna - zajęcia dodatkowo płatne