Informacje

ZAPEWNIAMY OPIEKĘ W GODZINACH OD 6.30 DO 17.00
 PRZYJMUJEMY DZIECI W WIEKU OD 2,5 DO 6 LAT.
Karty zgłoszenia wydajemy w kancelarii przedszkola
w godz. 7.00 - 14:00


Z kartami zgłoszenia wydajemy ulotki ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi organizacji naszego przedszkola. Serdecznie zapraszamy!
Jeśli więc szukacie miejsca, w którym Wasze dziecko będzie mogło znaleźć przyjaciół, by spędzać czas twórczo, aktywnie i w ciepłej atmosferze, zapraszamy do nas!
Jesteśmy przedszkolem z wieloletnią tradycją (pierwszy oddział powstał w 1947 roku), ale otwartym na współczesne osiągnięcia pedagogiki i psychologii, wychodzącym naprzeciw potrzebom dzieci.

Statut przedszkola do wglądu w sekretariacie placówki.
Opłat za przedszkole możecie Państwo dokonywać w sekretariacie lub na konto :

35 1020 4115 0000 9602 0140 2353

UBEZPIECZENIA NNW

Informacja dot. ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży szkolnej oraz
personelu w placówkach oświatowych dla przedszkola: PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE POLNE KWIATKI.

Załączniki:

Ubezpieczenie NWW 29 zł (plik PDF)
Ubezpieczenie NWW 50 zł (plik PDF)