Program przedszkola

Naszym celem jest "dobry start przedszkolaka we współczesnej szkole", a także zmniejszanie różnic edukacyjnych między dziećmi z terenów wiejskich a dziećmi z miasta.

Chcemy to osiągnąć poprzez:
 • udział w zajęciach dodatkowych, takich jak język angielski, rytmika czy zajęcia korekcyjne;
 • propagowanie zdrowego stylu życia;
 • dostarczanie wzorów poprawnej polszczyzny poprzez udział w koncertach, spektaklach teatralnych, innych formach edukacji;
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci;
 • poszerzanie wiedzy i umiejętności;
 • wspieranie wszechstronnego rozwoju wychowanków;
 • rozwijanie poczucia estetyki i wrażliwości;
 • zapobieganie agresji;
 • wdrażanie do aktywnego spędzania wolnego czasu;
 • rozwijające zajęcia: sportowe, artystyczne, turystyczne;
 • kształtowanie wytrwałości i obowiązkowości;
 • zapobieganie chorobom cywilizacyjnym, takim jak otyłość czy wady postawy;
 • kształtowanie umiejętności dokonywania świadomych wyborów i przygotowywanie do pełnienia różnych ról społecznych;
 • zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu.